Handelsbetingelser

Generelt

Disse betingelser gælder for køb af online-videokurser på www.kickass-service.dk, som er en del af Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit, CVR-nr.: 28 06 01 73.
 

Aftalen

www.kickass-service.dk kan kunden købe adgang til online-videokurser, som kunden efterfølgende kan streame direkte fra hjemmesiden via kundens egen computer.

Når kunden har afgivet en bestilling på www.kickass-service.dk, vil kunden automatisk modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail, hvoraf det fremgår, hvilke online-videokurser kunden har købt. Denne e-mail er kundens kvittering for, at der er indgået en juridisk bindende aftale mellem kunden og Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit.

Brug af online-videokurser

Ved bestilling af online-videokurser på www.kickass-service.dk kan der kun bestilles enkeltbrugeradgang. Ønsker kunden at købe adgang til mere end én person, bedes kunden kontakte Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit ved brug af kontaktformularen på www.kickass-service.dk eller på tlf. 22 64 65 75.

Brugerne har tilladelse til at anvende online-kurset til intern uddannelse. 

Kunden oplyser i forbindelse med bestillingen navn og e-mailadresse på den person, som skal have adgang til de bestilte online-videokurser. Den oplyste e-mailadresse vil udgøre den pågældende persons brugernavn og personen vil efterfølgende enten modtage en personlig adgangskode via e-mail til den oplyste e-mailadresse (ved gruppetilmelding) eller selv have haft mulighed for at vælge sine adgangsoplysninger i forbindelse med købet (enkeltbruger). Brugernavn og adgangskode skal indtastes på www.kickass-service.dk for at få adgang til de bestilte online-videokurser. Brugernavn og adgangskode er personlige og må ikke deles med tredjemand, herunder med andre ansatte hos kunden. Kunden bærer ansvaret for andres misbrug af disse oplysninger.

Det fremgår i forbindelse med bestillingen, hvor længe der vil være adgang til de bestilte online-videokurser. Den aftalte adgangsperiode begynder at løbe fra det tidspunkt, hvor adgangskoden er fremsendt via e-mail, jf. punkt 3.2. I den aftalte adgangsperiode er der ubegrænset adgang til at streame online-videokurserne i overensstemmelse med nærværende betingelser. Ubegrænset tidsperiode skal forstås som minimum 1 år efter kurset ikke længere sælges.

Streaming af online-videokurser på www.kickass-service.dk forudsætter, at kunden er i besiddelse af det nødvendige udstyr (hardware og software) og har internetadgang med passende downloadhastighed. Det er kundens eget ansvar, at kunden har det nødvendige udstyr og internetadgang, og kunden afholder selv alle omkostninger hertil, herunder gebyrer for internetadgang.

Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit forbeholder sig ret til midlertidigt at lukke for adgangen til online-videokurserne, herunder på grund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold. Sådanne midlertidige lukninger forlænger ikke den aftalte adgangsperiode, jf. punkt 3.3.

Priser og betaling

Alle priser på www.kickass-service.dk er angivet i danske kroner (DKK), inklusiv moms

www.kickass-service.dk kan betales med VISA/Dankort, VISA, MasterCard.

Alle betalingstransaktioner gennemføres via det sikre betalingssystem [Stripe], der er godkendt af NETS. Alle kortoplysninger transmitteres krypteret via en SSL kryptering (Secure Socket Layer).

Ophavsret og misligholdelse

Online-videokurser fra Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit er ophavsretligt beskyttet og alle rettigheder til online-videokurserne tilhører Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit. Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til kunden.

Kunden må bl.a. ikke (i) kopiere eller på anden måde fremstille eksemplarer af online-videokurserne, hverken helt eller delvist og uanset form, (ii) videredistribuere online-videokurserne til tredjemand, (iii) gøre online-videokurserne tilgængelige for tredjemand herunder ved offentlig visning, eller (iv) i øvrigt foretage en erhvervsmæssig udnyttelse af online-videokurserne.

Ved kundens krænkelse af Bergman Smit Traning v/ Merete Bergman Smits rettigheder, fx ved kopiering, distribution, offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af online-videokurserne, eller hvis online-videokurserne tilgås eller bruges af andre end den person, som adgangen er bestilt til, jf. punkt 3.2, er Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit berettiget til øjeblikkeligt at afbryde kundens adgang til online-videokurserne, ligesom kunden kan ifalde straf og erstatningsansvar. Kunden er i enhver henseende ansvarlig for den person, som adgangen er bestilt til.

Ansvar

Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit fraskriver sig ethvert ansvar i relation til kundens brug af hjemmesiden www.kickass-service.dk samt indholdet af online-videokurserne, herunder kundens udbytte samt anvendelse heraf.

Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader eller andre indirekte tab, driftstab eller tab af data, goodwill eller omdømme.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smits samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til det beløb, som kunden har betalt for det pågældende onine-videokursus.

Forbehold

Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit tager forbehold for pris- og tekstfejl, tekniske fejl samt force majeure

Lovvalg og værneting

Køb af online-videokurser på www.kickass-service.dk er underlagt dansk ret. Enhver tvist afgøres ved de almindelige danske domstole med Københavns Byret som første instans.

Kontakt

Bergman Smit Training v/ Merete Bergman Smit kan kontaktes ved brug af kontaktformularen på www.kickass-service.dk eller på tlf. 22646575.